Lämna anbud

För att kunna bli leverantör måste ditt företag lämna ett anbud. I annonsen eller i förfrågningsunderlaget anges vad anbudet ska beskriva och vilka uppgifter som anbudet ska innehålla. Saknas uppgifter i anbudet kan anbudslämnaren bli utesluten ur upphandlingen.

När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som kommit in i rätt tid. Efter bedömningen tas sedan beslut om vilken eller vilka leverantörer som ska tilldelas uppdrag till kommunen.

Att tänka på

  • Lämna alltid in abudet i god tid! För sent inkomna anbud kan inte hanteras.
  • Gör dig bekant med förfrågningsunderlaget i god tid. Där finns information vad som gäller, vilka krav som ställs och hur anbuden utvärderas.
  • Ställ frågor till ansvarig upphandlare om något är oklart.
  • Kontrollera att den information som vi begärt in verkligen finns med i ditt anbudssvar.
  • Alla skall-krav som är angivna i förfrågningsunderlaget måste du som företagare besvara annars kommer ditt anbud att förkastas.
  • Använd svarsblanketter om dessa finns med i förfrågningsunderlaget.
  • Det är inte möjligt att komplettera anbudet i efterhand. Det är därför viktigt att du besvarar alla frågor.
  • Glöm inte att anbudet ska skrivas under av behörig person.
Skicka ett tips om sidan till någon
Upphandling
E-post: Upphandling
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150 - 48 80 20
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

E-handel och e-faktura frågor
Telefon: 0150 - 48 80 05
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Upphandling
* = Obligatorisk uppgift
*