Transportdispens

I 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige.

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad dessa grundbestämmelser medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den aktuella transporten.

På Trafikverkets webbplats finns bra information om transportdispenser och vissa breda transporter som inte kräver dispens. Länk hittar du i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger breda och tunga transporter inom Katrineholms kommun. 

Ansökan

På Trafikverkets webbplats hittar du även ansökningsblankett samt upplysningar om ansökningsblanketten. Länk hittar du i högerspalten.

Läs igenom upplysningarna först, fyll i blanketten och skicka in den till Samhällsbyggnadsförvaltningen om transporten bara går inom Katrineholms kommun. Berörs flera kommuner skickar du ansökan till det kontor på Trafikverket där transporten börjar. 

Är du registrerad transportdispenskund hos Trafikverket kan du ansöka om transportdispens via Internet när transporten går genom mer än en kommun..

Transporterna måste planeras med lite framförhållning. Räkna med omkring 3-4 dagars handläggningstid av ärendet.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*