Affischering

Tillstånd för tillfällig affischering söks hos polismyndigheten, ansökningsblankett för affischering

Du får sätta upp affischer på kommunägd mark i anslutning till gator, minst fem meter från gångbanans ytterkant.

  • Ingen uppsättning får ske på vägmärken, trafikdelare, lyktstolpar eller liknande. Affischeringen får inte inverka störande eller skymmande för trafiken.
  • Du får affischera högst 4 veckor före aktiviteten.
  • Affischerna får vara max 50x70 cm i storlek.

Affischer med olämplig placering kommer att plockas ner.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*