Brandfarliga varor

I vissa fall fordras tillstånd för hantering, förvaring eller försäljning av brandfarliga varor.

Om du hanterar mer än nedanstående mängder måste du söka tillstånd.

Hantering, förvaring, försäljning

Brandfarlig  gas (liter)

Brandfarlig vätska klass  1 + 2 + 3 (sammanlagd mängd i liter)

Brandfarlig vätska klass 3 för uppvärmning eller elproduktion (liter)

Yrkesmässig, vid publik verksamhet

Utomhus 60*)Inomhus 0

100

10 000

Övrig yrkesmässig, inomhus

250

250

10 000

Övrig yrkesmässig, utomhus

1 000

3 000

50 000

Förvaring i mark, yrkesmässig eller per hushåll

0

1 000

-------

Inomhus och utomhus, per hushåll för hushållets behov

Gasol 60
Annan brandfarlig gas 5

100

10 000

*) Tillsynsmyndigheten får, när den finner det skäligt, sänka gränsen till 0 liter.

Tillståndet är till för att myndigheterna ska kunna kontrollera att skyddet mot brand och explosion är tillfredsställande. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-571 86, 576 48, 571 58
Växel: 0150-576 50
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Västra Sörmlands Räddningstjänst
* = Obligatorisk uppgift
*