Regler och tillstånd

Här hittar du information om regler och tillstånd som rör området arbete och näringsliv. Du hittar till exempel information om vad som gäller för dig som driver en restaurang eller för dig som vill bedriva torghandel.

 • Använda offentlig plats

  Tillstånd behövs för bland annat uteservering, reklamskyltar och byggnadsställningar på kommunens mark.
 • Blanketter regler och tillstånd

 • Brandfarlig vara

  I vissa fall fordras tillstånd för hantering, förvaring eller försäljning av brandfarliga varor.
 • Gräva i kommunens mark

  För att gräva i eller i anslutning till kommunens mark krävs tillstånd från kommunen och en godkänd trafikanordningsplan.
 • Serveringstillstånd

  Serveringstillstånd söks hos alkoholhandläggare på socialförvaltningen.
 • Starta livsmedelsföretag

  Oavsett om du ska starta, förändra eller avsluta en livsmedelsverksamhet, behöver du ha kontakt med oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Torghandel

  Torghandelplatser upplåts på Stortorget i centrala Katrineholm.
 • Transportdispens

  För fordon som är bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelser medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den aktuella transporten.
Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*