15 oktober 2015

Ta chansen att växa med ditt företag på en internationell marknad

Illustration som visar en karta över världen

Vill du och ditt företag växa på en internationell marknad? Nu finns det möjlighet för små företag (2-49 anställda) att söka affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket för att förbereda inför internationalisering.

Vem kan söka om stöd?
Stödet vänder sig till företagare som vill närma sig en internationell marknad, eller som redan är etablerade på en internationell marknad men önskar att bredda den. Intresseanmälan hittar du i högerspalten.

Det ekonomiska stödet (affärsutvecklingscheckar) ska framförallt användas för att köpa in extern kompetens till företaget. Kanske vill ni projektanställa någon för att komma igång i nya länder? Kanske vill ni anlita en konsult, till exempel en avtalsjurist eller expert på en utvald marknad, eller någon som utreder patent eller tester av produktsäkerheten? Stödet täcker 50 % av kostnaderna, resten står ert företag själva för.

Krav vid ansökan

  • Företaget ska själv stå för minst 50 % av kostnaderna i kontanta medel och kan få mellan 50 000 och 250 000 kronor,
  • företaget ska ha 2-49 anställda,
  • en omsättning på minst 3 miljon kronor,
  • en ekonomi i balans som möjliggör utvecklingsinsatsen och en kommersialisering.

Så här anmäler du ditt företag

Senast den 25 oktober 2015 ska en intresseanmälan lämnas in där ni skriver vad ni vill göra och vad det kostar totalt. Om ditt företag går vidare i processen ska en komplett ansökan lämnas in senast 11 december. 

Mer information

All information om programmet, handläggning av ansökningar och beslut sköts av Tillväxtverket.
Kontaktperson är Sandra Linde.
E-post: checkar@tillvaxtverket.se

Den regionala kontaktpersonen för Sörmland är Magnus Nilsson
E-post: magnus.nilsson@region.sormland.se
Telefon: 070-649 74 87

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Internationell samordnare Josefin Smeds
Telefon: 0150-571 44, 072 223 2390
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*