15 augusti 2016

Näringslivsnytt nr 6 2016

Sören Mellgren, ansvarig för verksamheten på TruckCam i Katrineholm, nu införlivade i Car-O-Liner, berättar om de möjligheter som finns inom koncernen för utveckling på den globala marknaden. TruckCam har nyligen flyttat till större och bättre anpassade lokaler i Katrineholm.
Företaget strävar efter att vara den globala ledaren inom verkstads- och industrilösningar för bilprovning, reparation och underhåll
Läs mer om detta och om flera intressanta seminarier som äger rum under hösten i Näringslivsnytt.

Bläddringsbar digital nätbilaga

Näringslivsnytt som pdf

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*