Investeringsstöd från Jordbruksverket

Om stödet

Lantbrukare, företag och föreningar på landsbygden kan söka stöd för investeringar, till exempel inom förnybar energi, småskalig infrastruktur, fritidsanläggningar, förädling, och handel. Det kan också vara investeringar som leder till nya jobb på landsbygden. Du bara kan söka stöd för investeringen genom att köpa in tjänster för både arbete och material. 

Ansökan

Jordbruksverket tar emot ansökningar löpande genom en e-tjänst som du hittar på Jordbruksverkets webbplats

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Internationell samordnare Josefin Smeds
Telefon: 0150-571 44, 072 223 2390
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Jordbruksverkets webbplats