Internationellt arbete

Förskoleklass ute på promenad, foto: Hanna Maxstad

Katrineholm ingår i ett internationellt sammanhang. Genom att blicka utåt och ta tillvara på möjligheter utanför våra gränser vinner vi erfarenheter, kontakter och resurser till arbetet med att utveckla Katrineholm. Vi blir mer rustade gentemot en omvärld i förändring och får verktyg till att nå kommunens långsiktiga mål.

Idag deltar Katrineholms kommun aktivt i olika nätverk och strävar efter att ha goda internationella kontakter och samarbeten. Det finns många spännande möjligheter för både företag, föreningar, skolor och förvaltningar. Här nedan samlar vi information för dig som vill veta mer.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Internationell samordnare Josefin Smeds
Telefon: 0150-571 44, 072 223 2390
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*