Södertörns högskola

Entré till Södertörns högskola, foto: Södertörns högskola

Katrineholms kommun och Södertörns högskola är i ett uppstartskede för samverkan.  Södertörns högskola har utbildningar och kompetens inom följande områden:

Historia och samtidsstudier Kultur och lärande Samhällsvetenskap och Naturvetenskap Miljö och Teknik

Intressanta utbildningar är bland annat Grundprogrammet inom Entreprenörskap, Innovation och Marknad, Masterprogram företagsekonomi och Logistikprogrammet.

Vårt näringsliv kan få möjlighet att delta som fadderföretag till studenter i Entreprenörskap och Marknad samt möjlighet för besöksnäringen att delta i workshops kring tjänstedesign.

Kontaktperson Katrineholms kommun, Josefin Smeds, telefon 0150-571 44.
Kontaktperson Södertörns högskola, Erik Falk, telefon 08-608 51 51

 


Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Internationell samordnare Josefin Smeds
Telefon: 0150-571 44, 072 223 2390
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*