Företagande

I Katrineholms kommun bedriver samhällsbyggnadsförvaltningen arbetet med att skapa förutsättningar för att driva orts- och näringslivsutvecklingen på ett effektivt sätt och utifrån en helhetssyn.

Samverkan

Viktiga frågor för förvaltningen handlar om att stimulera etablering av företag samt skapa förutsättningar för en fortsatt befolkningstillväxt. Det handlar också om att främja samverkan genom att på olika sätt underlätta för befintliga företag i Katrineholms kommun att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt.

Strategiskt läge

Katrineholm är en medelstor svensk kommun med ett utmärkt strategiskt läge. Flera större företag finns på orten och de små och medelstora företagen blir allt fler. Inom en radie på 15 mil når vi i Katrineholm en tredjedel av Sveriges befolkning.

Avdelningen Tillväxt och Utveckling hjälper dig gärna och ger mer information

 • Företagslots

  Företagslotsen hjälper blivande och redan etablerade företagare att hitta de rätta vägarna och kontakterna bland företag, kommun, myndigheter och organisationer.
  Läs mer om företagslotsen
 • Näringslivscentrum

  På Näringslivscentrum (NLC) har Katrineholms kommun samlat aktörer som i företagsfrågor i olika skeenden kan vara till nytta för både näringslivet och privatpersoner som har en idé eller en tanke på att starta eget eller redan har ett företag.
  Läs mer om Näringslivscentrum
 • Näringslivsregister

  Registret ger dig möjlighet att söka efter företag i vår kommun och du som företagare har möjlighet att lägga in dina uppgifter.
  Sök efter företag
 • Starta företag

  Har du funderingar på att starta eget företag? Läs mer om hur du kan få kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.
  Starta eget företag!
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*