Jobba hos oss

I Katrineholms kommun utgår personalarbetet från vårt Personalpolitiska program där ledorden är RÖTT som står för:

  • Respekt
  • Öppenhet
  • Tydlighet
  • Tillit

Kompetensutveckling

För oss är kompetensutveckling en viktig fråga. Kompetensutveckling omfattar inte bara traditionell personalutveckling utan också lärande av annat slag både i arbetet och på fritid.

Var med och påverka

Vi ger dig stora möjligheter att påverka din arbetssituation genom de möjligheter vårt samverkansavtal ger dig. Du har möjlighet att vara med och påverka på:

  • individnivå
  • på arbetsplatsträffar
  • i samverkansgrupper.

Flexibilitet

I vår organisation har vi en flexibel syn på arbetstidens förläggning. Vi tycker att det är viktigt att kunna förena arbete och föräldraskap.

Uppföljning

Varje år följer vi upp arbetsmiljön genom enkäter till all personal.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*