Bra att veta som anställd

Som nyanställd i Katrineholms kommun har du säkert många frågor om vad som gäller dig och din anställning. Här hittar du en kort sammanfattning av vårt personalpolitiska program och andra dokument som finns inom personalområdet.

Personalpolitiskt program

Katrineholms kommun har ett personalpolitiskt program som ligger till grund för allt som rör personalpolitik inom kommunen. Programmet är ett övergripande dokument och gäller för kommunens alla arbetsplatser. Syftet med programmet är att ge dig som anställd stöd och vägledning.

I programmet lyfts sju områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva verksamheten:

  • Personaletik
  • Medarbetarskap – ledarskap
  • Personal- och kompetensförsörjning
  • Arbetsmiljö
  • Lön
  • Arbetstid
  • Jämlikhet, jämställdhet och etnisk mångfald

Det finns inga skarpa gränser mellan områdena utan de påverkas av varandra. Det är i en samverkan mellan dessa områden som en god arbetsplats skapas.

Samverkansavtal

Avtalet ska tillvarata de anställdas kunskap och kompetens och skapa god arbetsmiljö där delaktighet och inflytande sker genom effektiva samverkansformer. Avtalet förutsätter en fortlöpande dialog mellan arbetsgivaren och de anställda och deras fackliga företrädare. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*